Krok 2
Možnosti domén
Krok 3
Konfigurace
Krok 5
Dokončit

Kategorie:
TeamSpeak - 50 Vagas -

TeamSpeak - 500 Vagas -

TeamSpeak - 30 Vagas - O Servidor será entregue após o pagamento aprovado.
Você poderá pagar através do PagSeguro via cartão de crédito, gerar um boleto, pagar via Débito Online, entre outras opções.

Caso possua dúvidas envie um ticket de suporte: http://centerteamspeak.com/central/submitticket.php

TeamSpeak - 40 Vagas - O Servidor será entregue após o pagamento aprovado.
Você poderá pagar através do PagSeguro via cartão de crédito, gerar um boleto, pagar via Débito Online, entre outras opções.

Caso possua dúvidas envie um ticket de suporte: http://centerteamspeak.com/central/submitticket.php

TeamSpeak - 100 Vagas - O Servidor será entregue após o pagamento aprovado.
Você poderá pagar através do PagSeguro via cartão de crédito, gerar um boleto, pagar via Débito Online, entre outras opções.

Caso possua dúvidas envie um ticket de suporte: http://centerteamspeak.com/central/submitticket.php

TeamSpeak - 150 Vagas -

TeamSpeak 3 - 200 Slots -

TeamSpeak - 300 Vagas -

Teamspeak 3 - 500 vagas -

Secure Transaction Tento server je maximálně zabezpečen mnoha bezpečnostními prvky včetně kontroly Vaši IP adresy (54.225.31.188) která je zaznamenána v našem systému.